Защо да изберем СУИС?

Като организация с дългогодишен опит „СУИС“ ЕООД може да предложи на клиентите си висококвалифицирани консултантски услуги. Опитът на консултантите гарантира успешното приключване на проектите и сертифициране на системите за управление от акредитирани международни и български сертифициращи организации. През изминалите години консултантите от дружеството са изпълнили над 300 проекта, свързани с разработване и внедряване на Системи за управление, всички от които са преминали успешно сертификационните одити от акредитирани организации.

„СУИС” ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагането на адекватни мерки за защита на конфиденциалността, наличността и достъпността на  информацията, с която работи.

При подготовката на организациите с влизането в сила на Регламент 2016/679, на екипа ни се довериха повече от 30 организации – клиенти и партньори в рамките на последната календарна година.

Предимствата на „СУИС“ ЕООД като консултантска организация са:

  • Гарантирано предоставяне на качествени консултантски услуги , доказателство за което са над 250 успешно сертифицирани системи за управление, повечето от които интегрирани за съответствие с два и повече международни стандарта;
  • Внедряване на нови продукти и услуги, съобразени с потребностите на клиентите ни и с промените в нормативната база, пример за това е предлагането на DPO обслужване на корпоративни клиенти и отделни организации;
  • Наличието на високо квалифицирани консултанти и одитори с професионален опит в различни области на бизнеса;
  • Солиден юридически екип, гарантиращ предоставянето на компетентна и  своевременна правна помощ в обхвата на реализирания проект;
  • Надежден,  бърз и лесен достъп до консултантските екипи; отчитане на обратната информация от клиента, своевременна и конструктивна реакция;
  • Експертни консултации, базирани на актуалните изисквания и прилагайки риск-базиран подход (risk-benefits analyses);
  • Поетапно интерактивно обучение на клиента и посочени от него трети страни като елемент от реализираните проекти;
  • Професионализъм, обективна преценка и гъвкавост при управлението на съвместни екипи за реализация на комплексни проекти;
  • Гарантирана сигурност при боравене с информация и документи на клиента;
  • Спазване на всички приложими изисквания – стандарти, законови и договорни  изисквания на клиентите с трети страни.