Екип

Най-голямото ни богатство е нашият екип – консултанти и експерти с натрупан богат практически опит и квалификация в различни области на живота, които надграждат изискванията на стандартите и предоставят на клиента добавена стойност.

Всички консултанти и експерти в „СУИС” ЕООД са високо квалифицирани и обучени за разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международни стандарти и спецификации, като по-голямата част от екипа ни притежава и квалификацията ”Водещ одитор” по редица международни стандарти.

Екипите ни, които работят по GDPR Консултации и DPO услуга, включват юридически и ИТ експерти, с доказани в практиката опит и познания в областта на защитата на личните данни.

Качеството на нашите услуги се постига и подобрява чрез непрекъснато поддържане и повишаване компетентността на нашите експерти, следвайки новостите в сферата на стандартите и бизнес консултирането.