Изпълнение на дейности по оперативни програми

„СУИС“ ЕООД предлага консултантски услуги във връзка с изпълнението на дейности по оперативна програма в частта, касаеща разработване и внедряване на различни системи за управление и обучения, свързани с международните стандарти. През изминалите години екипът на „СУИС“ ЕООД е изпълнил успешно голям брой проекти по оперативни програми.

Етапи:

  • Провеждане на среща с клиента за запознаване с изискванията на съответната оперативна програма, запознаване с проекта на клиента и отговорните служители за изпълнението;
  • Изготвяне на план/график за изпълнение;
  • Сформиране на екип за изпълнение;
  • Изпълнение на дейностите по проекта, като се води регулярна комуникация и своевременно отчитане на приключилите дейности;
  • Провеждане на обучения, в зависимост от изискванията;
  • Други дейности, договорени с клиента.