ISO 20000-1 Системи за управление на услугите

Стандартът ISO 20000-1 е с фокус към организации, предоставящи IT услуги, но е приложим и за организации, предлагащи друг тип услуги.

Внедряването на система за управление на услугите дава възможност:

  • детайлно да се определят изискванията;
  • да се подобрят процесите, протичащи в организацията, свързани с доставката на услуги, включително:

– Design and transition of new/changed services process;

– Service delivery processes – service level management and service reporting;

– Service continuity and availability process;

– Budgeting and accounting for services process;

– Capacity management process;

– Relationship processes;

– Configuration management process;

– Change and problem management process;

– Release and deployment management process.

  • да се определят отговорностите и правомощията;
  • осигурите непрекъснатост на бизнес процесите;
  • подобрите конкурентоспособността на Вашата организация.

Внедряването и прилагането на системата за управление на услугите е подходящо за организации, които желаят да демонстрират и гарантират способността си да предлагат услуги, отговарящи на приложимите изисквания (нормативни, клиентски, стандарти и добри практики).

 

За допълнителна информация свържете се с нас !