ISO 14001 – По-достъпен и разбираем за малките организации!

Стремежът за опазване на околната среда трябва да бъде една от основните цели на всяка организация, без значение от мащаба й! Поддържането на сертифицирана система за управление на основата на изискванията на стандарта ISO 14001 е гарант, че организацията изпълнява тези изисквания.

В помощ на малките организации, Международната организация по стандартизация (ISO) актуализира практическото ръководство за прилагане на ISO 14001 за малкия и среден бизнес –  ISO 14001:2015 – Environmental management systems – A practical guide for SMEs.

Ръководството цели да подпомогне малките и средни организации да внедрят успешно изискванията на стандарта ISO 14001:2015 и да набележат адекватни за мащаба си подобрения.

Практическото ръководство помага на организациите от този тип да извлекат в максимална степен преки ползи от стандарта, например:

  • намаляване на генерираните отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност;
  • оперативна ефективност, икономии на разходи и други.