Практически курс – GDPR compliance

СУИС ЕООД, в сътрудничество с Училище за бизнес компетенции, организира двудневен интензивен курс “General Data Protection Regulation compliance –Новата регулация на Европейския съюз за защита на личните данни. Постигане на съответствие.”

Регламент № 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) ще се прилага от 25 май 2018 г. Той важи за всяка организация, която борави с лични данни под една или друга форма. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице – гражданин на Европейския съюз (име, ID, данни за местоположение, IP, cookie, медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни).

Регламентът предвижда сурови наказания и санкции за несъответствие с новите правни разпоредби.

Участниците ще бъдат запознати с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, известен още като Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), и въздействието му върху бизнеса. Ще получат практически знания и умения относно прилагането на новия регламент, които да предпазят бизнеса от неблагоприятни правни последици. Ще научат за необходимите стъпки за привеждане на ISO системите за управление като ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 и прв съответствие с изискванията. Ще получат конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба.

Ще бъдат обсъдени ползите и възможностите, които създава Регламент (ЕС) 2016/679.

Какво цели да ви даде този курс?

 • Запознаване с рамката за защита на личните данни –основните принципи, обхват и изисквания.
 • Придобиване на знания за процеса на анализ на организация за съответствие с GDPR.
 • Практически знания за етапите за внедряване на изискванията във Вашата организация и интегрирането им в съществуващи системи за управление (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 и пр.).

За кого е предназначен този курс?

 • Мениджъри на високи управленски нива.
 • Служители, отговорни за правното съответствие на дейността и за защитата на данните (Compliance and Data protection Officers).
 • Служители по сигурността.
 • Специалисти по информационна сигурност.
 • Специалисти по продукти и услуги, които работят с лични данни.
 • Ръководители на екипи.
 • Управленски консултанти.

Теми

 • GDPR – Общ преглед на нормативната уредба – новости и тенденции за защита на личните данни. Обхват и изключения.
 • Личните данни като център на операциите – принципи и законосъобразност на обработката.
 • Права на субектите на данни.
 • Основни права и задължения на администраторите/обработващите данни
 • Сертифициране и кодекси за защита на данните.
 • Практически аспекти и етапи за внедряване изискванията на GDPR.
 • Привеждане в съответствие на ISO системите за управление (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, …).
 • Практическа работа по анализ и оценка на риска за личните данни от перспективата на GDPR и по процеси и контроли за защита на личните данни.

Продължителност и форма

 • Семинар, който включва обучение и практическа работа.
 • 2 дни, 16 учебни часа.

Език на обучението

 • Български

Сертификат

 • Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена

 • 540 лева без ДДС

Какво включва цената?

 • Обучение от квалифициран преподавател.
 • Учебна книга, казуси, учебни ресурси.
 • Сертификат за участие.
 • Кафе паузи и кетъринг.
 • Записване и информация за курса можете да заявите на mail@suis.bg