FSSC 22000 Системи за управление безопасността на храните за производители на хранителни продукти

Стандарт FSSC 22000 Food Safety System Certification осигурява рамка за ефективно управление на отговорностите по отношение безопасност на хранителните продукти в организациите.

FSSC 22000 е официално признат от Global Food Safety Initiative (GFSI) и се основава на съществуващите ISO стандарти.

Прилагането на изискванията му демонстрира, че организацията има стабилна система за управление на безопасността на хранителните продукти, за да отговори на приложимите изисквания на регулаторните органи и изискванията на своите клиенти и потребители.

FSSC 22000 е разработен в отговор на нуждите на сектора в световен мащаб и въз основа на международни и независими стандарти: ISO 22000, ISO 22003, конкретни технически спецификации и допълнителни изисквания.

Първата версия на FSSC 22000 е публикувана през 2009 г. Четвъртият вариант на схемата е публикуван през 2018 г.

Стандартът е приложим за организации осъществяващи следните дейности:

  • Производство на хранителни продукти от растителен и животински произход;
  • Обработка хранителни продукти от животински и растителен произход;
  • Производство на храни за домашни животни и домашни любимци;
  • Производство на био химикали;
  • Производство на опаковки за хранителни продукти;
  • Опаковане на хранителни продукти;
  • Фермерска дейност– отглеждане на животни за месо, млекодобив, производство на яйца, мед и др.;
  • Фермерска дейност – развъдници за риба и производство на рибни продукти.

Изискванията обхващат и процесите на транспортиране и съхранение на хранителните продукти.

Стандартът е приложим за всички организации в хранителната верига, осъществяващи описаните по-горе дейности, независимо от техния размер и сложност и дали са обществени или частни.

За допълнителна информация свържете се с нас !