Разработка на стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements

Международната организация за стандартизация (ISO) разработва стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа – стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements.

Стандартът ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements има за цел да определи изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на прилагания досега стандарт BS OHSAS 18001 и други стандарти и указания за управление на здравето и безопасността при работа.

Стандартът ISO 45001 ще е в съответствие с изискванията на ANNEX SL и съответно ще има общи клаузи и изисквания с другите ISO стандарти (например БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и други), което ще позволява по-лесното интегриране на система съгласно изискванията на ISO 45001 към други внедрени системи за управление в организациите.

Очаква се стандартът ISO 45001 да бъде публикуван от Международната организация за стандартизация (ISO) през декември 2017 г.