Провеждане на вътрешни одити

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги за провеждане на вътрешни одити спрямо изискванията на даден стандарт или друг регламент.

Етапи при провеждане на вътрешни одити:

  • Провеждане на първоначална среща с представители на организацията за запознаване с дейността на организацията, внедрени документи/системи/практики и запознаване с изискванията, спрямо които ще бъде одитирана организацията;
  • Провеждане на вътрешен одит и съдействие за отстраняване на констатирани несъответствия /ако има такива/ от вътрешния одит;
  • Съдействия за отстраняване на несъответствия, констатирани при одита от втора или трета страна /ако има такива/.

В зависимост от договорености с клиента може да се включи допълнително и обучение на персонала.

 

За допълнителна информация свържете се с нас !