Обучения

СУИС ЕООД предлага услуги, свързани с провеждане на обучения по изискванията на международни стандарти и други регламентиращи документи, в зависимост от изискванията на клиента. Голяма част от консултантите на СУИС ЕООД притежават квалификацията ”Водещ одитор”, като част от тях са нещатни лектори към различни организации.Обученията могат да бъдат:

Обученията могат да се провеждат в зависимост с договореностите с клиентите:

  • На всички служители в организацията или на ръководството и част от служителите (отговорници по процеси и дейности);
  • В офиса на организацията или в осигурени от СУИС ЕООД зали /при по-големи групи/.