Защо да изберем СУИС?

Като организация с дългогодишен опит „СУИС“ ЕООД може да предложи на клиентите си висококвалифицирани консултантски услуги. Опитът на консултантите гарантира успешното приключване на проектите и сертифициране на системите за управление от акредитирани международни и български сертифициращи организации.
През изминалите години консултантите от дружеството са изпълнили над 300 проекта, свързани с разработване и внедряване на Системи за управление, всички от които са преминали успешно сертификационните одити от акредитирани организации.
Предимствата на „СУИС“ ЕООД като консултантска организация са:

  • Предоставяне на консултантски услуги с много високо качество на изпълнение, доказателство за което са над 200 успешно сертифицирани организации;
  • Наличието на високо квалифицирани консултанти и одитори с практически опит при разработване и внедряване на системи за управление и професионален опит в различни сфери;
  • Внедрени са адекватни механизми за комуникация с консултантския екип на СУИС ЕООД – бърз и лесен достъп до тях;
  • Предоставяне на адекватна, точна и ясна информация, необходима на клиента;·      Предоставяне на експертни консултации, базирани на актуалните изисквания и прилагайки риск-базиран подход (risk-benefits analyses);
  • Гарантирана сигурност при боравене с информация и документи на клиента;
  • Отчитане на постъпилата обратна информация от клиента и предприемане на своевременни действия;
  • Липса на конфликтна среда – консултантите ни са професионалисти, с отлични комуникационни умения, обективна преценка и гъвкавост при управлението на проекта и екипа от страна на клиента;
  • Спазване на всички приложими изисквания – стандарти, законови и договорни  изисквания на клиентите с трети страни.