Екип

Най-голямото „богатство“ е нашият екип – консултанти и експерти с натрупан богат практически опит и квалификация в различни области на бизнеса, които надграждат изискванията на стандартите и предоставят на клиента добавена стойност.
Всички консултанти и експерти в „СУИС” ЕООД са високо квалифицирани и обучени за разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международни стандарти и спецификации, като по-голямата част от екипа ни притежава и квалификацията ”Водещ одитор”.
Качеството на нашите услуги се постига и подобрява чрез непрекъснато поддържане и повишаване компетентността на нашите експерти, следвайки новостите в сферата на стандартите и бизнес консултирането.