за нас

„СУИС” ЕООД е консултантска организация, създадена през 2003 г. с основна цел да подпомага бизнес организации при внедряването на ефикасни и ефективни системи за управление и да предоставя риск-базирани решения за усъвършенстване на процесите, постигане на целите и намаляване на нежеланите загуби и последствия. Организацията е с доказана компетентност при разработване, внедряване, оценка и подготовка за сертификация на Системи за управление в съответствие с ISO 9001, ISO 39001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO13485, НАCCP, ISO 22000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 и други международни стандарти и спецификации. „СУИС” ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагането на адекватни мерки за защита на конфиденциалността, наличността и достъпността на информацията, с която работи.