РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Разработване и внедряване на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги по разработване и внедряване на системи за…

Подготовка за сертификация и одити от втора страна

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги, свързани с: Подготовка за сертификация; Подготовка за…

Обучения

СУИС ЕООД предлага услуги, свързани с провеждане на обучения по изискванията на…
Поддържане на системи за управление

Поддържане на системи за управление

СУИС ЕООД предлага консултантски услуги във връзка с поддържане на системи за…

За Нас

„СУИС” ЕООД е консултантска организация, създадена през 2003 г. с основна цел да подпомага бизнес организации при внедряването на ефикасни и ефективни системи за управление и да предоставя риск-базирани решения за усъвършенстване на процесите, постигане на целите и намаляване на нежеланите загуби и последствия. Организацията е с доказана компетентност при разработване, внедряване, оценка и подготовка за сертификация на Системи за управление в съответствие с ISO 9001, ISO 39001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO13485, НАCCP, ISO 22000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 и други международни стандарти и спецификации. „СУИС” ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията, което е гаранция за високо качество на предоставяните консултантски услуги и прилагането на адекватни мерки за защита на конфиденциалността, наличността и достъпността на информацията, с която работи.

Клиенти и Партньори